VELKOMEN TIL VOSSAMORO

Morosame aktivitetar i flott natur, ekta kultur, fart og spenning. Vossamoro tilbyr eit breitt utval aktivitetar for små og store grupper, og me har meir enn 10 års erfaring med planlegging og tilrettelegging av sommar og vinter aktivitetar. Me arrangerar varierte aktivitetar som passar for ALLE uansett alder. Aktivitetane vert avslutta med oppsummering av resultata og premiering av det beste laget. Me kan og hjelpa dykk med alt frå transport, overnatting og servering.
Ta kontakt så skal me laga eit kjekt opplegg som passar for dykkar gruppa.